PRYWATNY DETEKTYW pomoże Państwu w każdej trudnej, nietypowej sytuacji.
Detektyw każdego Klienta traktuje indywidualnie. Zlecenie Klienta jest wnikliwie analizowane,  a podejmowane działania są stosowne do konkretnego problemu.

Agencja detektywistyczna wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nauki i techniki do rozwiązania Państwa problemu.

Nasi klienci mają gwarancję rzetelnego wykonania zlecenia i całkowitej dyskrecji. Detektyw podejmując zadanie kieruje się specyficzną sytuacją danego Klienta, jego wymogami i dobrem jego sprawy.

Jednakże w czasach, kiedy informacja jest towarem, jej pozyskiwanie może być dobrze płatnym i satysfakcjonującym zajęciem.. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów. Wbrew stereotypowi, praca detektywa nie polega jedynie na śledzeniu niewiernych mężów i żon. Podstawowym zadaniem detektywa jest zbieranie informacji z różnych dziedzin o osobach, przedmiotach i zdarzeniach.