Usługi detektywistyczne to czynności, dzięki którym uzyskuje się informacje o osobach, rzeczach, a także wydarzeniach z przeszłości. W zakres działań detektywa wchodzi na przykład wywiad gospodarczy, który pozwala poznać sytuację przedsiębiorstw czy państw. Oczywiście, detektyw może świadczyć usługi jedynie w obszarze, który nie jest zastrzeżony dla organów i instytucji państwowych. Przeprowadza on także wywiad środowiskowy, który polega na pozyskaniu informacji o konkretnej osobie i warunkach jej życia. Otrzymane za pomocą tych i innych metod detektywistycznych dane są następnie analizowane i przekazywane zleceniodawcy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe na mocy prawa. Detektyw świadczy usługi zarówno dla osób prywatnych, jak i firm czy instytucji. Realizuje zlecenia na wykrywanie nieuczciwej konkurencji, dzięki czemu pomaga przedsiębiorcom. Może także zająć się taką sprawą jak wykrywanie zdrad i zgromadzić materiały dowodowe na winę jednego z małżonków.

Nasi detektywi posiadają wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu wykazują się skutecznością. Świadczymy kompleksową pomoc detektywistyczną, a jednocześnie pozostajemy dyskretni. Przeprowadzamy poszukiwanie osób zaginionych, a także analizę różnorakiej dokumentacji dla przedsiębiorstw czy kancelarii prawnych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług takich jak:

 • wykrywanie zdrad małżeńskich oraz zbieranie dowodów,
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej konkurencyjnej firmy,
 • analiza dokumentacji rejestrowej przedsiębiorstw,
 • sprawdzanie wiarygodności podmiotów gospodarczych,
 • wywiad środowiskowy i gospodarczy,
 • badanie przeszłości firm i osób,
 • zbieranie opinii o wiarygodności kontrahenta,
 • badanie aktualnej sytuacji prawnej podmiotu gospodarczego,
 • wykrywanie nieuczciwej konkurencji,
 • weryfikacja przedstawianych pracodawcom zwolnień lekarskich,
 • zbieranie informacji o bezprawnym wykorzystaniu znaków i nazw handlowych,
 • weryfikacja danych dotyczących szkód zgłoszonych firmom ubezpieczeniowym,
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
 • poszukiwanie nieruchomości w kraju, jak i zagranicą (Francja, Niemcy, Wyspy Brytyjskie),
 • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne,
 • jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego,
 • zbieranie dowodów zdrady małżeńskiej.